Finansiering
1 min läsning

Inom Erasmus+ programmet kan du ansöka om ett stipendium. Ibland erbjuder arbetsgivaren en liten ersättning. Om du har en poänggivande praktik i din utbildning så behåller du eventuelle CSN-medel under utlandspraktiken

Erasmus+stipendium inom EU

Ibland betalar arbetsgivaren en liten lön, men inte alltid.

Inom EU kan du ansöka om ett Erasmusstipendium för att täcka en del av dina levnadsomkostnader. Stipendiet är minst 525 €/månad när du studerar i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien. För övriga länder är den 465 €/månad ( beloppen kan komma att justeras upp).

Antalet stipendier är begränsat. Du måste ansöka om stipendiet innan du påbörjar din praktik och du kan inte få ett stipendium beviljat efter praktikens slut.

CSN-medel

Om praktiken ingår i din utbildning som poänggivande kurs/vfu så kan du behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

 

Senast granskad: