När praktiken är över

När praktiktiden är slut ska din arbetsgivare ge dig ett intyg och du ska göra en utvärdering. Vi vill gärna att du skriver litet om praktiken som vi kan publicera på websidan så vi kan sprida information till fler studenter.
Hemma i Dalarna igen

När du kommer hem

Senast 5 veckor efter avslutad praktik ska du få ett praktikintyg

"Trainee Certificate" av arbetsgivaren.

Du ska återigen eventuellt testa språkkunskaperna online. Du kommer att få ett mail med länk till en obligatorisk utvärdering. När det är klart får du sista delen av Erasmusstipendiumet om du har ett sådant.
Praktikperioden finns inlagd i ladok och kommer att synas i examensbilagan, Diploma Supplement, förutsatt att du ännu inte tagit ut examensbeviset. Om du tagit ut examen får du istället ett intyg om genomförd praktik.

Berätta om praktiken!

Hjälp oss att sprida information om praktikmöjligheter, berätta litet om din praktiktid

Senast granskad: