Praktisera utomlands

Ta chansen att upptäcka världen medan du är student!  När du praktiserar inom EU får du internationell arbetslivserfarenhet samtidigt som du förbättrar dina språkkunskaper och interkulturella kompetens. Du är försäkrad och får ett stipendium under praktiktiden. Världen är verkligen öppen för dig!
Jana
Adrenaline Tours Curacao, Jana and Evangelos

Ansök om praktik inom Erasmus!

1 Hitta en praktikplats

Börja med att leta efter en praktikplats. Exempel på söksidor, det finns många fler:

Erasmusintern.org
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)
Central Sweden Bryssel
Pic Management

Praktiken ska ha koppling till din utbildning, men bortsett från det finns inga begränsningar. Du kan söka praktik från din första termin och upp till 12 månader efter att du tagit ut examen från Högskolan Dalarna. Praktiken ska vara minst 2 och maximalt 12 månader.  Du kan praktisera flera gånger, även under sommaruppehållet, och kan använda praktiktiden till forskning och förberedelser inför ditt examensarbete.

2 Förbered praktikavtalet

Be arbetsgivaren om ett skriftligt arbetserbjudande- det ska innehålla arbetsgivarens kontaktuppgifter (namn, adress, telefon och websida), dina arbetsuppgifter och datum för praktiken. Maila detta till erasmusansvarig

Arbetsgivaren får ett praktikavtal att komplettera, det ska undertecknas av dig och arbetsgivaren.

3 Finansiering

Erasmusplus


EU:s stipendieprogram Erasmus+ ger dig möjlighet att praktisera med stipendium i något av Erasmusländerna (alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Makedonien, Liechtenstein och Norge). Erasmuspraktik med stipendium kan du få i maximalt 12 månader per nivå - kandidat, magister/master och forskarutbildning  (PhD). Du kan kombinera praktik med studier. Ansökningar tas emot löpande.

Ibland betalar praktikanordnaren en liten lön, men inte alltid,  Erasmusstipendiet kan täcka en del av dina levnadsomkostnader. Stipendiet är mellan 465- 525 €/månad, beroende på land, beloppen kan komma att justeras upp. Antalet stipendier är begränsat. Du kan inte få ett stipendium beviljat efter praktikens slut. Du kommer att få ett stipendieavtal att fylla i och Högskolan skickar stipendiet så snart arbetsgivaren talat om att du påbörjat praktiken.

CSN-medel

Om praktiken ingår i din utbildning som poänggivande kurs så kan du behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

4 Försäkringar

Du omfattas av studentUT-försäkringen

5 När praktiken är över

Senast 5 veckor efter avslutad praktik ska du få ett praktikintyg av arbetsgivaren.

Du kommer att få ett mail med länk till en obligatorisk utvärdering. När det är klart får du sista delen av Erasmusstipendiet. Praktikperioden finns inlagd i ladok och kommer att synas i examensbilagan, Diploma Supplement, förutsatt att du ännu inte tagit ut examensbeviset. Om du tagit ut examen kan du istället begära ett intyg om genomförd praktik.

6 Berätta om praktiken!

Hjälp oss att sprida information om praktikmöjligheter, berätta litet om din praktiktid

7 Här har våra studenter bland annat praktiserat


Solar Energy Engineering
      Society for the Reduction of Carbon – UK
      Organizzazione Umanitaria – Italy
Tourism
      Visit Sweden Amsterdam – Netherlands
      Ishestar – Iceland
      Cowboys and Heroes – Ireland
      Adrenaline Tours – Curacao
      Hilton Hotel Amsterdam Schiphol – Netherlands
Political Science 
      Parliamentarians for Nuclear Non-Proliferation and Disarmament (UN) – Czech   
     Transparency International Berlin – Germany
Audiovisual Studies
      Sebastian Watzinger Music Production Nurnberg – Germany
      Dark Matters – Denmark
Graphic Design
      Limbs & Things – UK
      Core Lightning – UK
Business Studies
      Arla Foods – Denmark
Human Resources   
      Zen24 – MaltaMy name is Christian and I am from Germany. For my bachelor’s degree, I studied Geography at the University of Bayreuth. After that, I spent one year working in Vancouver, Canada, and then I came to Borlänge to do my master’s degree in Tourism Destination Development at Dalarna University.
 
For my Erasmus+ internship, I decided to work for six months at SSV Jahn Regensburg, which is a professional German football club, currently playing in the second division.
 
During my time in the beautiful city of Regensburg, I worked in the club’s Media and Communications Department. Since the club is rather small, I was involved in a lot of processes and tasks: it would be impossible to list them all. But my main duties were daily press review and weekly newsletter to internal and external stakeholders, accreditation management of journalists for match days or press conferences, writing news and game reports for the club’s website, writing live feed for the website on match days, writing articles for the club’s monthly stadium magazine, interviewing players or coaches, managing the club’s social media accounts, general photography, video production...

As you can see, I gained lots of insight into the daily life of a professional football club. Most of the things I had never done before, but the team made it easy for me and helped me to adapt quickly. Since rent is high in the city of Regensburg, the Erasmus+ grant was absolutely necessary for me to financially survive the six months. I still needed to use some of my savings for groceries and transportation, but at least the rent was completely covered by the grant.
 
Thinking about the link between my studies and my internship is quite funny, as they seem not to have anything in common at all. But the marketing course I took during my time at Dalarna University helped me to understand the principles behind my actual work at SSV Jahn, and also the number of essays and assignments I had to write during my studies made it easier for me to quickly come up with ideas for texts and articles for the club’s website and magazine. But of course one of the main driving forces behind my taking this internship opportunity was also my personal passion for football.


 
Looking back at my internship, I am a little torn. On the one hand, I really enjoyed the work itself. It was never boring; there were always new challenges and tasks, and the club had a very familiar flair. By the end, I knew every single employee, player and coach. Also, the job allowed me to travel through Germany and visit different stadiums because I also attended almost every away game. Whoever is into football will understand how unique it is to experience all this.

On the other hand, there is one thing I need to criticise: the hours. As an intern, I was asked to work 40 hours/week. But once you are familiar with the daily routine and the workload, you feel kind of responsible to help out your team and start working longer hours, keeping in mind that the games are usually played at the weekend, which means additional work. I want to clarify that I was never asked to work longer hours: I did so voluntarily and the match day, of course, was always the highlight of every week. Since I enjoyed the job very much, I did not have a hard time working longer hours. But I am mentioning this because it changed my initial thought about what I want to do forever. Because as much fun as the job is, personally I also need some time for my private life, which might be hard when working in that field.
 
Now that my internship is over, I am currently applying for jobs in the tourism industry to gain practical experience in my field of study. At the same time, I am working to move back to Vancouver as I fell in love with the city when I was there.

Kontakt

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
ioffice@du.se

Senast granskad: