Praktisera utomlands

3 min läsning
Erasmus+ praktik ger dig chansen att uppleva andra kulturer, samtidigt som den internationella erfarenheten du kan lägga till i ditt CV ger dig en stark fördel på arbetsmarknaden.

Erasmus+ praktik: Fördelar och förmåner

 • Få arbetslivserfarenhet, vilket gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden.
 • Få chansen att jobba inom intressanta ämnesområden kopplade till din utbildning.
 • Förbättra dina språkkunskaper och få interkulturell kompetens.
 • Få finansiering för att täcka en del av levnadskostnaderna under praktikperioden.
 • Lägga till internationell erfarenhet till ditt CV (ofta efterfrågat av arbetsgivare). 
 • Ta fördel av ett program som hjälper dig ta det första steget in på arbetsmarknaden.

Var kan jag göra min praktik?

Du kan praktisera vid företag,organisationer eller forsknings-/utbildningscenter i något av Erasmusländerna utanför Sverige. Förutsättningen är att praktiken innebär rörlighet, det vill säga att tiden spenderas i ett annat EU-land. Det går inte att praktisera inom Erasmus på EU-institutioner och organisationer som hanterar EU-program.

Det finns flera olika databaser där företag och organisationer annonserar sina praktikplatser, till exempel på erasmusintern.org. Du kan även hitta andra online-tjänster genom att söka på Erasmus "Internship" eller "Traineeship".

Inom vilka ämnen kan jag praktisera?

Praktiken ska ha koppling till din utbildning, men bortsett från det finns inga begränsningar. Om du uppfyller kriterierna, kan du söka. Du kan även använda praktiktiden till forskning och förberedelser inför ditt examensarbete.

Finansiering

Vid de flesta praktikplatser betalas det inte ut någon lön, däremot kan du ansöka om Erasmusstipendium för att täcka en del av dina levnadsomkostnader. Stipendiet är 525 €/månad när du studerar i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge och Storbritannien. För övriga länder är den 465 €/månad.

Antalet stipendier är begränsat. Du måste ansöka om stipendiet innan du påbörjar din praktik och du kan inte få ett stipendium beviljat efter praktikens slut.  

Försäkring

Du omfattas av studentUT-försäkringen

Integrera praktik i dina studier

Din praktik kommer att tillgodoräknas som poäng om den är del av en kurs, eller synas i bilagan till examensbeviset, Diploma Supplement. Efter avslutad praktik kommer du att få ett intyg ("Transcript of Work") av praktikanordnaren. Mobilitetsperioden kan också föras in i Europass, en meritförteckning som du själv skapar.

Du kan kombinera praktik och studier, men den sammantagna perioden måste då vara 3-12 månader utan avbrott. Du kan praktisera fler gånger, upp till 12 månader per studienivå  (kandidat/master /forskningsnivå).

Sista anmälningsdag?

Ansökningar tas emot löpande och hanteras i kronologisk ordning. Du kan ansöka om praktik när som helst under dina studier och upp till ett år efter att du avslutat studierna och tagit ut examensbeviset.

Hur ansöker jag? 

Innan avresa

 1. Be arbetsgivaren skriva ett arbetserbjudande och skicka det med e-post till Erasmusansvarig.
 2. Arbetsgivaren får ett Learning Agreement att komplettera, det ska undertecknas av dig och arbetsgivaren, för att sedan skicka det via e-post till Högskolan Dalarna. 
 3. Ansök om stipendium. Du kommer att få ett stipendieavtal för din påskrift från Högskolan Dalarna.
 4. Du kan även gå en förberedande online-språkkurs inför din praktik. Kontakta Erasmusansvarigvid frågor.
 5. Vi skickar stipendiet så snart arbetsgivaren talat om att du börjat praktiken.

Vid hemkomst

 1. Senast 5 veckor efter avslutad praktik ska du få ett praktikintyg "Trainee Certificate" av arbetsgivaren - det ska skickas med e-post både till dig och Högskolan Dalarna.
 2. Du ska återigen testa språkkunskaperna online.
 3. Du kommer att få ett mail med länk till en obligatorisk utvärdering. 

 

Kontakt
Utbildnings- och forskningskansliet
Arbetar med strategiska internationella frågor samt utbytesavtal och stipendieprogram. Erasmus/ECTS-ansvarig.Sekreterare i Internationella rådet.
Senast granskad: