Försäkringar vid utlandsstudier och -praktik

Under utbytesstudier eller praktik utomlands är du försäkrad dygnet runt. Om du skulle bli akut sjuk eller drabbas av olycksfall kan du få ersättning via StudentUT-försäkringen, som är kostnadsfri för dig som är student.

Som utresande student eller praktikant omfattas du av försäkringen  StudentUT. Försäkringen gäller två veckor innan din avresa från Sverige upp till två veckor efter att du har avslutat din utlandsvistelse.

Försäkringen gäller dygnet runt i det land där du gör dina studier/praktik. Den täcker bland annat kostnader för läkar- och tandvård, hemtransport, personlig egendom, rese- och rättskydd. För mer information om försäkringen se Kammarkollegiet - Student UT. Det kan även finnas andra försäkringar som gäller under din utlandvistelse.

Vid skada fyller du i skadeanmälan, bifogar ev kvitton eller intyg och postar till:

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun

Kom även ihåg att beställa EU:s försäkringskort vid resa inom EU

Internationella studenter

Inresande studenter och praktikanter från andra länder till Högskolan täcks av olika försäkringar, se Insurance på vår engelska webbplats. 

Senast granskad: