När du reser inom ramen för våra utbytesavtal som utresande student eller praktikant omfattas du av försäkringen StudentUT. Försäkringen gäller två veckor innan din avresa från Sverige till två veckor efter att du har avslutat dina utlandsstudier eller praktik.

Via StudentUT-försäkringen är du försäkrad dygnet runt i det land där du gör dina studier/praktik. Den täcker bland annat kostnader för läkar- och tandvård, hemtransport, personlig egendom, rese- och rättskydd.

För mer information om försäkringen se Kammarkollegiet - Student UT

Det kan även finnas andra försäkringar som gäller under din utlandvistelse.

Vid studier/praktik inom EU ska du beställa ditt EU-kort genom Försäkringskassan.

Ansöka om ersättning och frågor

Om du råkar ut för en skada eller olycka som omfattas av StudentUT ska du fylla i en skadeanmälan. Skicka anmälan tillsammans med originalkvitton till: 

Högskolan Dalarna
Susanne Corrigox
S-791 88 Falun.

Din ansökan skickas vidare till Kammarkollegiet som avgör vilken ersättning du kan få.

Internationella studenter

Inresande studenter och praktikanter från andra länder till Högskolan täcks av olika försäkringar, se Insurance på vår engelska webbplats. 

Senast granskad: