Språkstödet

Under terminerna erbjuder Språkstödet hjälp och stöd med text på svenska och engelska.

Att skriva och läsa är en lärandeprocess och därför är det bra om du kontaktar oss så tidigt som möjligt när du har problem. Det är viktigt att utveckla en god skriftlig uttrycksförmåga som du har nytta av under hela studietiden och självklart också i ditt framtida yrkesliv. Därför vill vi på Språkstödet möta dig på ett tidigt stadium. Då har vi större möjligheter att hjälpa dig att förbättra ditt skrivande. 

Vi erbjuder aktiviteter och bokad handledning. Vi kan hjälpa dig att skapa förståelser av vad du ska göra för att lösa uppgifter. Vi hjälper inte till med översättningar eller korrekturläsning av texter. Vi avgör inte heller om en text är godkänd eller inte. Du har själv aktivt ansvar för dina studier. 

Så här fungerar Språkstödet

  1. Skriv din text och använd sedan stavnings- och grammatikkontrollen som finns på din dator.
  2. Boka handledning via länken nedan. 
  3. Invänta kontakt från oss där vi kommer överens om passande tid för handledning.

Öppettider

Under vårterminen 2020 kan du boka handledning hos Språkstödet från 7 januari till 18 juni 2020.

Boka handledning här

Råd och tips om skrivande

När du studerar vid högskolan kommer du tidigt att skriva självständiga texter utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. På skrivguiden.se ges konkreta råd om bland annat skrivprocess och problemformulering.

Vårt bibliotek ger råd om hur du ska referera till källor vid inlämning av skriftliga arbeten. Du kan även boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning.

Kontakt

support@du.se

Senast granskad: