Språkstöd

Under terminen erbjuder vi dig hjälp och stöd med texter på svenska och engelska - språkstöd. Du kan även anmäla dig till kursen "Våga tala - yttrandeträning".

Högskolans språkstöd erbjuder dig som student hjälp och stöd med texter på svenska och engelska. 

Att skriva är en process och vi uppmanar dig därför att skicka din text till oss ,även om den inte är helt färdig. Om vi på ett tidigt stadium kan gå igenom och identifiera språkliga problem har vi större möjligheter att hjälpa dig att förbättra ditt skrivande. Arbetar du med en längre uppsats får du gärna skicka in ett par färdigskrivna sidor även om hela uppsatsen inte är klar.

Datum

Under höstterminen 2019, kan du lämna in ditt arbete till dessa epostadresser från vecka 36 (2 september) till vecka 1 (3 januari).

Så här fungerar språkstödet

  1. Skriv din text och använd sedan stavnings- och grammatikkontrollen som finns på din dator.
  2. Skicka texten med e-post till oss. (Observera! Vi accepterar max tio sidor per student och termin och max fem sidor per gång.) Räkna med att vi behöver cirka sju dagars framförhållning.
  3. Tillsammans kommer vi sedan överens om att träffas för att diskutera din text och ge förslag till förbättringar.

Våga tala - yttrandeträning

Har du talängslan och får ont i magen av tanken på muntlig redovisning inför andra? Till exempel att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller vara aktiv på seminarier. Då är du välkommen att anmäla dig till kursen "Våga tala - yttrandeträning". Där får du möjlighet att bygga upp ditt självförtroende genom att träna med likasinnade.

Om du är intresserad av att delta i "Våga tala – yttrandeträning" kan du anmäla dig till studentkurator Stefan Cassel, sca@du.se.

Råd och tips vid uppsatsskrivning

När du studerar vid Högskolan kommer du kanske redan på A-nivån att skriva uppsatser utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. På skrivguiden.se ges konkreta råd om bland annat skrivprocess och problemformulering.

Vårt bibliotek ger råd om hur du ska referera till källor vid inlämning av skriftliga arbeten. Du kan även boka en bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning.

Kontakt

Språkstöd
Senast granskad: