Praktik

Praktiken ingår i många av våra program. Du får prova på ditt blivande yrke och skapa goda kontakter för framtiden.

Praktiken har som alla andra kurser en kursplan med syfte och lärandemål. För varje kurs ska det finnas en handledare på arbetsplatsen och en ansvarig person på högskolan. Kursen ger högskolepoäng och under praktiken är du berättigad till studiemedel. Du finansierar praktiken på samma sätt som övriga högskolestudier och kan alltså inte räkna med att få betalt av företaget eller organisationen du praktiserar på.

Ibland kan du och företaget/organisationen komma överens om någon typ av ersättning. Om praktikplatsen ligger långt ifrån där du bor kan ni till exempel komma överens om att du får ersättning för kostnaden för busskort eller boende på orten där praktikplatsen ligger. Fråga hur företaget eller organisationen du ska praktisera på ser på det här med ersättning.

Hur hittar du en praktikplats?

Oftast finns det ett antal praktikplatser som högskolan har ordnat och som fördelas mellan dig och dina studiekamrater. Du som student har möjlighet att önska en specifik arbetsplats eller en specifik stad. Vi arbetar för att alla studenter ska få en praktikplats de önskar och som håller hög kvalité.

Kom ihåg att praktikplatsen måste godkännas av Högskolan. Ha därför alltid en dialog med din programansvarige gällande val av praktikplats.

Vad gäller för ditt program?

Olika program har olika former för praktiken. På vissa utbildningar är det obligatoriskt med en eller flera praktikperioder medan vissa utbildningar inte har någon praktik alls. Kolla igenom vad som gäller för ditt program.

Senast granskad: