Rättelse och omprövning av betyg

Följande text ska in på sidan Betyg, intyg och utvärdering

Rättelse och omprövning av betyg

Om du vill begära rättelse eller omprövning av ett betygsbeslut ska du använda dig av följande blankett: Rättelse och omprövning av betyg

Blanketten ska skickas in tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få rättad eller omprövad. På blanketten måste du tydligt motivera varför och på vilket sätt betyget är felaktigt utifrån betygskriterier och förväntade studieresultat.

Beslut om att ändra ett betyg kan bara fattas av kursens examinator. Rättelse och omprövning av betyg regleras i HDa styrdokument Regler för klagomål omprövning och överklagan (2018).pdf

Senast granskad: