Viktor läser filmproduktion för reklam och information

– I framtiden vill jag arbeta med videomarknadsföring i alla dess former, säger Viktor.

Porträttbild

Jag valde utbildningen för att det verkade som ett givande sätt att kombinera mina tidigare intressen för filmskapande och marknadsföring.

Jag trivs och är väldigt nöjd med de år jag har studerat än så länge. Det har varit en teoretiskt lagd utbildning som mynnat ut i praktiska moment på ett sätt som jag själv tycker är väldigt lärorikt med mycket återkoppling till verkliga situationer och praktisk tillämpning av det vi har lärt oss.

Jag valde Högskolan Dalarna för att jag hade hört mycket gott om medieutbildningen på högskolan och hade inte tidigare sett någon liknande utbildning med ett praktiskt fokus på reklamproduktion.

Det bästa med Falun är närheten till naturen och många studenter från en massa olika städer i Sverige, vilket gör det väldigt lätt att lära känna nytt folk.

På fritiden ser jag självfallet mycket på film med klasskamrater, hemma hos någon eller på KULT, föreningen i mediehuset. Man har mycket stora möjlighet att hitta på egna filmprojekt på fritiden så det är också något som jag sysselsätter mig med när jag har tid och inspiration till det. Utöver det så umgås jag också med vänner på kårhuset kring helgerna.

I framtiden vill jag arbeta med videomarknadsföring i alla dess former. Jag är intresserad av hela processen och att vara med och vidareutveckla hur företag arbetar med den här relativt nya slags marknadsföringen. Idealet skulle vara att arbeta på ett företag där jag får jobba med alla aspekter av filmproduktion och fortsätta utvecklas på alla fronter.

Ett gott samhälle för mig är ett samhälle som är grundat på jämlikhet och möjlighet till individuell frihet kring livsbejakande beslut.

Jag tror att jag har en möjlighet att rent yrkesmässigt bidra till en positiv förändring genom ett etiskt hållbart förhållningssätt till möjliga arbeten inom marknadsföring och bygga mot ett mer positivt klimat som inte bidrar till att förstärka stereotyper eller bygga upp dåliga kroppsuppfattningar.

Jag vill förändra världen genom att få folk att få upp ögonen för att det finns olika slags marknadsföring och att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt eller frustrerande.

Man kan påminna sig själv om den skillnaden du kan göra i vardagen med en stödjande och positiv attityd till dina medmänniskor, både nära och främmande.

Ett tips till dig som planerar att söka till högskolan är att inte bara välja utbildningar för att fördjupa din kunskap kring ämnen du redan är bekant med. Prova att studera något du är mindre bekant med men som du har ett intresse för, kanske får man ut något mer än det man förväntade sig på så sätt. Välj inte bort något för att du känner att det är för svårt eller för att man inte känner att man har tillräckligt med förkunskaper.

Senast granskad:
Senast granskad: