Armand läser specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre

– Det bästa är nog att jag tycker att det känns rätt, att kurserna gör mig motiverad och får mig att längta efter arbetslivet, säger Armand.

Porträttbild

Hej Armand, var befinner du dig i dina studier idag?

Hej! I dagsläget är jag klar med nästan alla kurser, nu har vi den sista terminen och D-uppsatsen.

Tycker du att du är i fas med studierna?

Ja, det är jag. Nu, jag och min kollega som vi gör tillsammans D-uppsatsen. Vi är på bra väg.

Varför valde du att studera detta program?

Innan jag började vård av äldre utbildningen hade jag varit sjuksköterska i åtta år och arbetat på flera kliniker utomlands och i Sverige. Intresset för den äldre människan och dess sjukdomar förstärktes under tiden som jag jobbade i Italien. De äldre patienter har ofta andra symptom och andra utmaningar än yngre patienter. Mer än 80 % av patienterna som jag möter i jobbet på ortoped kliniken är äldre personer. Efter några år som sjuksköterska i Sverige kände att jag ville fördjupa mina kunskaper om vården av de äldre för att få en bredare kunskap och förståelse för de äldres hälsa och ohälsa, därför valde jag att söka inriktningen vård av äldre.

Vad har du för erfarenheter inom vård av vård av äldre innan du började denna utbildning?

Tidigare jag har jobbat i Italien 4 år och 1 år i Albanien inom ortopedin och inom kommunal vård. Under den perioden började jag att älska jobbet med de äldre och tyckte att det är den som jag brinner för.

Hur upplever du att det är att studera på distans?

Först det vart nytt för mig, men att studera på distans passade perfekt. Allt har fungerat jättebra, aldrig krånglat något. Vi ser alla föreläsningar via plattformen Learn, vilket fungerade jättebra. Kommunikationen med lärarna är utmärkt. Det var den bästa val som jag kunde göra.

Vad är det bästa med utbildningen?

Det bästa är nog att jag tycker att det känns rätt, att kurserna gör mig motiverad och får mig att längta efter arbetslivet, samt att det förhoppningsvis kommer ge mig möjlighet att göra den som jag älskar. FORSKA. Sen att det är på distans är för mig perfekt!

Kan du använda de kunskaper du fått i ditt nya arbete som specialistsjuksköterska i vård av äldre?

Jag kommer gärna att använda mina nya kunskaper inom verksamheten som jag jobbar.  I dagsläget är mer den 80 % av patienter som blir inlagda inom ortopedin är äldre och att hjälpa de med dem nya kunskaperna och samtidigt utveckla det och utbilda mina kollegor.  Jag är väldigt intresserad att forska och förstå den äldre vården. Varför inte som forskningssjuksköterska i framtiden.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

För mig är en vanlig vecka såhär, det finns veckorna som jag är hemma och bara studera och veckorna som bara jobbar, nu är vi i mitten av en rådande pandemi och det har varit svårt för alla oss, det har ändrat vårt liv men jag har kört fullt och aldrig gett mig, därför jag älskar den här utbildningen.

Hur tycker du det fungerar att kombinera studierna med att arbeta?

Det har fungerat jättebra, har aldrig haft något problem att studera 50% och plugga 50%, jag har haft full kontroll över studierna och över jobbet, både verksamhetschefen och lärarna har stöttat mig mycket under hela perioden.  Jag är jättetacksam för allt.

Vad betyder VFU för programmet?

VFU är en viktig del av vård av äldre specialistprogrammet. Under VFU jag har fått möjlighet att lära mig väldigt mycket och öka mina kunskaper. Det är en viktig del av vårt specialistprogram.

Har du några tips till blivande studenter som är intresserade att söka?

Jag är stolt och tacksam över min specialistutbildning. De sökande studenter vill jag säga att söka denna fantastiska utbildning, den tipsen som jag vill säga är att man ska välja med hjärna…men mest med hjärta. Om du verkligen gillar att arbeta med de äldre och du brinner för detta, sök den här utbildningen som är rätt för dig.

Senast granskad:
Senast granskad: