Anna har läst specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

– Jag har haft stor nytta av min utbildning och det kanske låter som en floskel men mötet med alla patienter är det mest givande med mitt arbete, säger Anna.

Porträttbild

Hej Anna, vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som distriktssköterska på en mellanstor vårdcentral. Jag har dessutom påbörjat en utbildning till astma/KOL/allergisköterska och har hand om den mottagningen på vårdcentralen sedan ungefär ett halvår. Tillsammans med en kollega har jag även hand om hälsosamtal för 50-åringar.

Har du haft nytta av din utbildning?

Jag har haft stor nytta av min utbildning. Jag tycker att den har bidragit till att jag ser hela patienten, den har även bidragit till min förmåga att arbeta personcentrerat och utveckla arbetet på vårdcentralen. På ”min” vårdcentral är vi fem stycken distriktsköterskor som turas om att ha mottagningen. Det är en självständig mottagning som det är mycket givande att ha och jag har stor användning för det jag lärde mig under utbildningen. Även när det gäller hälsosamtalen har jag haft stor användning för det jag lärde mig, bland annat MI-metodiken för samtal men även det vi lärde oss om levnadsvanor och förebyggande arbete. Nu när jag läser fler kurser för att bli astma/KOL/allergi-sköterska har jag känt att jag är glad att jag redan är specialistsjuksköterska, det gör det lättare att tillgodogöra sig vidareutbildning.

Varför valde du att läsa specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska?

Jag hade arbetat cirka tio år som sjuksköterska, mestadels inom palliativ slutenvård, när jag började utbildningen. Jag påbörjade en specialistutbildning redan 2012 med onkologisk inriktning men kände då att det ej stämde med det jag ville göra. Efter att ha funderat några år bestämde jag mig för att satsa på distriktssköterska, jag lockades av bredden och möjligheterna. Under grundutbildningen var också min verksamhetsförlagda utbildning i primärvården hos en distriktssköterska en av de mest givande placeringar jag hade.

Vad är det roligaste som du kommer ihåg från din utbildning?

Jag tyckte egentligen det mesta var roligt men det allra roligaste var att få skriva en magisteruppsats. Jag hade längtat efter att göra det ända sedan jag skrev kandidatuppsats under grundutbildningen.

Hur var det att hitta arbete efter studierna?

Jag hade redan ett arbete och fick min vidareutbildning helt betald, men jag vet att det ej hade varit svårt att hitta ett arbete om jag hade varit i den situationen eftersom det är brist på distriktssköterskor.

Hur har din resa sett ut från studier till det arbete du har idag?

Jag har samma arbete som jag hade när jag tog examen, men har fått utveckla mig mycket på min arbetsplats. Tyvärr har resan helt präglats av covid-19 pandemin, något jag inte alls kunde föreställa mig när jag blev klar i januari 2020. Sedan examen har jag också lyckts publicera min magisteruppsats omskriven till vetenskapligartikel, detta med hjälp av min handledare och skrivkollega.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det låter som en floskel men mötet med alla patienter är det mest givande med mitt arbete. Det är också väldigt kul att arbeta på en vårdcentral och bra samarbete med kollegor från olika yrkeskategorier.

Hur skulle du säga att arbetsmarknaden för de som har läst på programmet ser ut idag?

Mycket god.

Har du några råd till blivande studenter?

Det är en krävande utbildning som kräver engagemang, var beredd att ge det för att få utdelning.

Har du några råd till examinerade studenter?

Egentligen inte men om jag ska säga något är det väl att se till att få nytta av utbildningen. Driv projekt inom till exempel förbättringsarbete.

Senast granskad:
Senast granskad: