Om plagiering och plagieringsverktyg

Att plagiera innebär att framställa innehållet i någon annans arbete som sitt eget. Plagiering ses som ett brott mot god akademisk sed och kan i värsta fall leda till avstängning från studierna. För att undvika plagiering är det viktigt att studenterna lär sig vad som gäller med upphovsrätt och plagiering, samt hur man citerar och refererar korrekt.

Bra information finns på bibliotekets hemsida: http://www.du.se/sv/Bibliotek/Skriva--Referera/

Hjälp för att skapa referenser finns också på till exempel Libers hemsida http://libris.kb.se

Refero är ett webbaserat läromedel som hjälper studenten att förstå vad plagiering innebär och hur man kan undvika det (se http://www1.du.se/refero/Refero/1intro.php).

Plagiering kan ta sig olika uttryck. Allt från att kopiera en hel uppsats till att välja stycken eller avsnitt utan att uppge källan informationen är hämtad från. Det kan finnas flera skäl till att detta sker men i samtliga fall är det inte tillåtet och bör uppmärksammas. Högskoleförordningen kap 10 säger att disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

"Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas, (...)".

Idag är det lätt att kopiera texter från såväl böcker som digitala källor och ett plagieringsverktyg kan fungera som en hjälp i att upptäcka plagiat. Det finns dock inga plagieringsverktyg som är till 100 % säkra eller som hittar allt utan det är att rekommendera att kontrollera uppsatser och inlämningsuppgifter även på andra sätt, till exempel via Google sök. Texter kan också översättas i flera led från andra språk vilket i stort sett medför att examinationsuppgiften inte går att spåra då den förändrats språkligt.

Plagieringsverktyget kan ge signaler om att något är fel, till exempel om Ephorus-resultatet visar att 0 % är plagierat så är detta en signal om att något kan vara fel. I våra uppsatser och andra uppgifter skall det finnas källor som ska upptäckas då vi arbetar med referenser. På samma sätt behöver inte ett resultat som visar på högre procents textigenkänning vara ett plagiat då det handlar om källor som korrekt återges.

Ett plageringsverktyg som Ephorus kan alltså aldrig ersätta våra mänskliga kontroller då verktyget saknar den viktiga egenskaper "att läsa mellan raderna". Om du som lärare får en känsla av att något är fel så är den minst lika viktig som det resultat som Ephorus levererar.

Konto till Ephorus

Ephorus är ett externt system så ditt vanliga användarkonto som du har fått vid Högskolan Dalarna fungerar inte. Kontakta NGL-centrum via support@du.se så skapar vi ett Ephoruskonto till dig. Du kommer att få ett mail från Ephorus med information om att du behöver aktivera ditt konto.

Du aktiverar ditt konto genom att klicka på länken Aktivera ditt Ephorus-konto som finns med i mailet. Du kommer då till en sida där du behöver fylla i ditt namn och kryssa i att du godkänner villkoren för användandet av Ephorus. Tryck sedan på knappen Send.

Du får då ett meddelande att ditt konto har aktiverats och att du kan börja använda Ephorus. I detta meddelande finns en länk som du kan klicka på för att komma till din personliga Ephorus-inlåda.

Klickar du på den länken får du börja med att logga in med din e-postadress och lösenordet som du nyss valde. Inlådan är tom om du inte skickat in något arbete.

När du fortsättningsvis ska logga in i Ephorus använder du länken: www1.ephorus.com. Om du glömmer ditt lösenord, klicka på knappen Glömt lösenordet på inloggningsrutan så får du ett nytt.

Filformat som stöds av Ephorus

Filformat som du kan ladda upp till Ephorus är:

  • Word filer (.doc .docx).
  • PDF (.pdf).
  • Text filer (.txt .rtf).
  • Open Office text filer (.odt).
  • Internet filer (.html .htm).
  • ZIP-filer (.zip).

Maximal filstorlek är 25 MB för enskilda dokument och 8 MB för ZIP-filer.

Skicka uppgifter till Ephorus från Fronter

När du skapar en ny inlämningsmapp, eller väljer Redigera egenskaper för en redan skapad mapp, klicka på länken Inställningar för Ephorus. Då visas en ny rad där det står Epostadress för besked. Där fyller du i din e-postadress. Klicka sedan på knappen Spara.

När detta är gjort öppnar du mappen som vanligt. Markera de studenters uppgifter som du vill ha granskade och klicka på länken Skicka till Ephorus under alla studenters namn.

När sändningen är klar får du ett meddelande på din skärm. Du kommer sedan att få svar per e-post hur hög andel av dokumentet som är direkta citat från andra sidor/dokument på Internet. Vanligtvis kommer detta svar inom ett dygn. I e-posten bifogas PDF-dokument med resultaten av Ephorus scanning efter plagiering.

Skapa en mapp i Outlook för Ephorus

Börja med att skapa en mapp under inkorgen genom att högerklicka på inkorgen uppe till vänster och sedan välja Ny mapp.

Ge mappen ett namn och klicka sedan på knappen OK.

Gå sedan till fliken Start uppe till vänster och i gruppen Flytta välj Regler -> Hantera regler och aviseringar...
Klicka sedan på Ny regel.

I Regelguiden, markera alternativet Flytta meddelanden från någon till en mapp.

Klicka sedan på Nästa och bocka i följande under steg 1:

  • från personer eller offentlig grupp.
  • med ordet/orden specifika ord i ämnet.

I den nedre delen, steg 2, klicka på personer eller offentlig grupp.

Klicka i rutan till höger om Från-> och skriv där in adressen från den avsändare som du önskar, i detta fall adressen från Ephorus som är services@ephorus.com. Klicka sedan på knappen OK.

Kolla igen under steg 2 och klicka på specifika ord. Skriv in söktexten Ephorus och klicka på knappen Lägg till och därefter OK.

Klicka på länken namn i steg 2. Du kommer då att se din inkorgen och dess undermappar. Markera önskad mapp där du vill att resultatet från Ephorus ska hamna och klicka på OK.

Klart! Nu kommer e-posten från den valda adressen att hamna i denna mapp.

Tolka resultatet från Ephorus

Resultat som skickas via mail

I mailet du får från Ephorus står det hur många procent av det inlämnade dokumentet som du kan hitta i andra källor på Internet. Önskar du mer information om vilka källor det är kan du klicka på bilagorna eller under länken Utökad rapport där du skickas vidare till Ephorus egna webbplats.

Notera att det som står i mailet bara beskriver mängden citeringar som studenten har gjort från olika källor.

Dessa citat kan vara helt korrekta. Följ därför högskolans normala rutin vid misstänkta plagiat.

Logga in till Ephorus och se resultatet

Om du loggar in med ditt konto i Ephorus kan du se alla dokument som du själv har skickat in för kontroll. Skickar du in ett dokument som en student har gjort en gång och du sedan väljer att skicka in en uppdaterad version av samma dokument igen (när studenten gjort uppdateringar) kommer Ephorus att scanna av det senaste inskickade dokumentet även mot det tidigare inskickade arbetet.


För att undvika det behöver du "stänga" ögat som du ser efter varje dokument. Har en student till exempel gjort ett arbete som heter "Transportsjuka" och du har skickat in det en gång tidigare så finns det i databasen hos Ephorus. Vill du då testa av samma dokument igen bör du stänga ögat på ikonen som finns efter det första dokumentet. Du stänger/öppnar "ögat" genom att klicka på det.

Observera att det kan ta upp till ett dygn innan du får svar från Ephorus. 

Senast granskad: