Studentlicenser

Programvaror för studenter.

Nedanstående programvaror kan du installera på din dator och använda i studiesyfte.
De får inte användas i kommersiellt syfte.

När du avslutar studierna måste du avinstallera dessa programvaror.

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med installationer på studenters datorer. Vissa programvaror kräver att du loggar in för att komma åt licensuppgifterna. Det är inte tillåtet att sprida licensnycklarna eller inloggninsuppgifterna.

Office 365

Högskolan Dalarna erbjuder, i samarbete med Microsoft, Office 365 till alla våra registrerade studenter.

I den första fasen delar vi ut Officepaketet till Windows, Mac och mobila enheter.

Mer information om Office 365

Matlab

Numeriska beräkningar och simuleringar.

Installation

matlab.du.se

Tips och stöd

matlabacademy.mathworks.com

Nvivo

Används för analys av kvalitativ data.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för Nvivo (kräver inloggning)

EndNote

Referenshanteringsprogram.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för EndNote (kräver inloggning)

Kontakta biblioteket på bibinfo@du.se om du behöver hjälp med EndNote.

Stava Rex och SpellRight

Stava Rex

Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska. 

Läs mer om Stava Rex på Oribis webbplats

SpellRight 

Witch eller which? SpellRight hjälper dig att stava rätt på engelska. 

Läs mer om SpellRight på Oribis webbplats

Installation 

Se information om installation och inloggningsuppgifter för Stava Rex och SpellRight EndNote (kräver inloggning) 

Talsyntesen TorTalk

Högskolan Dalarna erbjuder talsyntesen TorTalk som gör det möjligt för dig som student att lyssna på alla skärmtexter. Det fungerar på till exempel e-böcker och låsta pdf-filer. TorTalk är ett hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, ett annat modersmål än svenska och kan också användas som stöd i din studieteknik. Du kan lyssna på både svenska och engelska texter.

TorTalk finns installerat på datorer i biblioteket i Falun samt en del datorsalar.

Användarguide

Information om Tortalk och instruktionsfilmer via TorTalk.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för TorTalk (kräver inloggning)

Affinity

Tre olika program (Affinity Photo, Affinity Designer, Affinity Publisher), finns både för PC och Mac.

Användarguide

Mer information om Affinity finns här.

Installation

Se information om installation och licensnyckel för Affinity (kräver inloggning).

Senast granskad: