Studentlicenser
2 min läsning

Programvaror för studenter.

Nedanstående programvaror kan du installera på din dator och använda i studiesyfte. De får inte användas i kommersiellt syfte. När du avslutar studierna måste du avinstallera dessa programvaror.

Högskolan Dalarna har i dagsläget tyvärr inte resurser för att ge support till studenter för installation och användning av dessa programvaror.

Vissa programvaror kräver att du loggar på webbplatsen för att du ska komma åt licensuppgifterna. Det är inte tillåtet att sprida de licensnycklar som finns på denna sida.

Office 365

Högskolan Dalarna erbjuder, i samarbete med Microsoft, Office 365 till alla våra registrerade studenter.

I den första fasen delar vi ut Officepaketet till Windows, Mac och mobila enheter.

Mer information om Office 365

Matlab

Numeriska beräkningar och simuleringar.

Installation

matlab.du.se

Tips och stöd

matlabacademy.mathworks.com

Nvivo

Används för analys av kvalitativ data.

Installation

(kräver inloggning):

EndNote

Referenshanteringsprogram.

Installation

(kräver inloggning):

Stava Rex och SpellRight

Stava Rex

Stava Rex är ett avancerat rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel på svenska. 

Läs mer om Stava Rex på Oribis webbplats

SpellRight 

Witch eller which? SpellRight hjälper dig att stava rätt på engelska. 

Läs mer om SpellRight på Oribis webbplats

Installation 

Logga in på Orbit dl.oribisoftware.com/auth/login med följande uppgifter (kräver inloggning): 

Talsyntesen TorTalk

Högskolan Dalarna erbjuder talsyntesen TorTalk som gör det möjligt för dig som student att lyssna på alla skärmtexter. Det fungerar på till exempel e-böcker och låsta pdf-filer. TorTalk är ett hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter, ett annat modersmål än svenska och kan också användas som stöd i din studieteknik. Du kan lyssna på både svenska och engelska texter.

TorTalk finns installerat på datorer i biblioteket i Falun samt en del datorsalar.

Installation

1. Ladda ned TorTalk via TorTalks webbplats
2. Ange den licensnyckel som passar för dig
- Licennycklar (kräver inloggning):

Vi kan tyvärr inte hjälpa till med installationer på studenters datorer.
Anställda kan få programmet installerat på sin arbetsdator efter kontakt med support.

Support

Högskolan Dalarna ger ingen support utan hänvisar direkt till TorTalk.

Användarguide

Information om Tortalk och instruktionsfilmer via TorTalk.

Senast granskad: