Nya forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten
1 min läsning

När ett uppsatsarbete, som involverar människor, genomförs är det av största vikt att det sker under etiskt godtagbara former. För dig som student finns ett antal punkter, som du bör tänka på, innan du genomför ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat

Vid Högskolan Dalarna finns det en Forskningsetisk nämnd (FEN) som ska granska uppsatsarbeten på grundnivå och avancerad nivå, att de genomförs i enlighet med grundläggande forskningsetiska principer och krav.

För studenter finns ett antal punkter, som de bör tänka på, innan de genomför sitt uppsatsarbete, under det att deras uppsatsarbete pågår samt efter det att de avslutat uppsatsen.

Skriver de sin uppsats inom ramen för ett forskningsprojekt, gäller även Lag om etikprövning av forskning som avser människor och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du hittar mer information på Forskningsetiska nämndens sidor.

 

Senast granskad: