Försäkringar

2 min läsning
Som student vid Högskolan Dalarna är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från Högskolan. Men du måste själv teckna en hemförsäkring för ditt boende. Om du ska resa utomlands och studera behöver du ansöka om en särskild försäkring.

Studentförsäkring i Sverige

Du som student eller doktorand vid högskolan är försäkrad under skoltid och vägen till eller från högskolan med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall, dock inte olycksfall på fritiden.

Du som skadat dig under din skoltid eller på vägen till och från högskolan kan få ersättning för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik och sjukresor. Du kan också få ersättning för sveda och värk, i vissa fall kan du också få ersättning för inkomstförlust.

Anmäl olycksfall och tillbud

Om du råkat ut för en skada och omfattas av olycksfallsförsäkringen för studenter ska du fylla i Kammarkollegiets skadeanmälningsblankett. Blanketten ska skrivas under av dig och chefen för Studentservice, Stina Eklund och sedan lämnas in till receptionen.

Kontakt

Support
E-post: support@du.se
Telefon: 023-77 88 88

Hemförsäkring

Tänk på att du måste lösa en hemförsäkring när du flyttar hemifrån. Det gäller oavsett om du bor i korridor, delar ett hus eller har egen lägenhet. Om du hyr ett rum, fråga din hyresvärd om hemförsäkringen.

Det finns många försäkringsbolag att välja mellan, och de flesta erbjuder student- eller ungdomsrabatt. Har du inte försäkring kan det bli mycket dyrt om du får inbrott, vattenskador eller blir bestulen.

På Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats kan du jämföra olika försäkringsbolags villkor.

Försäkring vid utlandsstudier

Innan du åker utomlands för att studera eller praktisera ska du kontakta högskolans internationella koordinator Susanne Corrigox för att få mer information om din försäkring. När du reser inom ramen för våra utbytesavtal som utresande student eller praktikant vid högskolan gäller Student UT-försäkringen via Kammarkollegiet. För praktikanter finns också en specialförsäkring. 

Du som planerar studera eller praktisera utomlands utanför ramen av våra utbytesavtal täcks generellt inte av någon försäkring genom högskolan. Du är alltid välkommen att dubbelkolla med Susanne Corrigox om du är osäker.

Om du ska resa inom EU ska du, oavsett om du åker via våra utbytesavtal eller inte, beställa ditt EU-kort genom Försäkringskassan.

Inresande studenter och praktikanter från andra länder till oss täcks av olika försäkringar.

Kontakt

Susanne Corrigox
E-post: sco@du.se
Telefon: 023-77 81 53

Försäkring för utländska studenter

För studenter som kommer från annat land och studerar vid Högskolan Dalarna gäller Student IN-försäkring via Kammarkollegiet. Försäkringen är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter och den gäller samtliga utländska studenter och forskare som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid Högskolan Dalarna.

Student IN-försäkringen gäller dygnet runt i Sverige.

Kontakt
Support
023-77 88 88
Senast granskad: