Checklista ny student

Några viktiga steg på vägen till högskolestudier.

Klicka på de olika rubrikerna för mer information. När du klarat av ett steg, kan du bocka i kryssrutan så ser du att det är klart. Om du klickar i rutan igen försvinner avbockningen.

(Detta görs med cookies så det sparas enbart för aktuell webbläsare och klient. Om du rensar cookies i webbläsaren försvinner dina markeringar.)

Tacka ja - senast 17 december

Viktigt – Tacka ja till utbildningen
Om du har blivit antagen eller reservplacerad måste du svara på det första antagningsbeskedet för att behålla din plats. Antagningsbeskedet blir tillgänglig på www.antagning.se den 11 december. Det sker alltså på antagning.se och kan inte påverkas av Högskolan Dalarna. I det andra urvalet tillsätts platserna utifrån hur de sökande har svarat på det första antagningsbeskedet.

Om du har skapat ett användarkonto på antagning.se och är bekräftad användare svarar du på "Dina sidor" på www.antagning.se.

Om du inte hann svara innan den 17 december ska du själv göra en återanmälan på www.antagning.se. Du kan inte återanmäla dig till ett alternativ som du strukits från på grund av obehörighet.

Ställ dig i bostadskö

Bra att göra direkt när du sökt - även om du står som reserv

Skaffa ett användarkonto

När du tackat ja

Du har tackat ja till studier vid Högskolan Dalarna, och ska nu skapa ett användarkonto (elektronisk identitet) om du inte redan har ett sådan.

När du ges möjlighet att aktivera ditt användarkonto hos oss behöver du legitimera dig.

  • Gå till activate.du.se och använd identiteten du fick på antagning.se för att legitimera dig.
  • Du kan också använda eduID. Har du inte eduID ännu? Gå till eduid.se och skaffa dig ett så är du redo! Gå sedan till activate.du.se och använd eduID. Observera att du behöver ett bekräftat eduID så var noga med att fullfölja hela processen.
  • Fungerar inget av detta, tag kontakt med helpdesk via support@du.se (Hjälp och stöd)

Gå till activate.du.se och använd identiteten du fick på antagning.se för att legitimera dig. 
Du kan också använda eduID.
Tag annars kontakt med helpdesk via support@du.se om du behöver en ny nyckel för att skapa ditt användarkonto (eller om du tappat bort användarnamn/lösenord) (Hjälp och stöd)

För studenter behandlar vi personuppgifter som namn, personnummer, användar-id, kontaktuppgifter, studier, studieresultat och i vissa fall pedagogiskt stöd. I våra digitala tjänster kan även uppgifter om din användning av tjänsten och enhetsinformation om din dator eller mobiltelefon samlas in.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Registrera dig på din utbildning 7 - 20 januari

När du har ett användarkonto

Du har nu tillgång till vår läroplattform Learn där det finns Information om utbildningen såsom undervisningsmaterial och övriga uppgifter som rör din utbildning.

För att få studiemedel och arbeta fullt ut i vår lärplattform Learn, måste du vara registrerad på kurser och ev. program.
Två veckor före kursstart öppnar kursen vanligtvis för webbregistrering. Registreringen stängs söndagen före veckan kursen startar. Undantag finns, till exempel för kurser med fri start.

Registrera dig via: www.student.ladok.se

Mer information om registrering.

Får du ett meddelande om att dina personuppgifter inte finns när du försöker logga in i Ladok för första gången? Oroa dig inte, vi har antagligen inte fått in dina personuppgifter från antagning.se ännu. Försök igen två veckor före terminsstart.

Vid frågor kontakta support på support@du.se eller telefon 023-77 88 88 (Hjälp och stöd)

Studiestart

Terminen inleds med välkomstceremoni och obligatoriskt upprop

Vårens termin startar måndagen 21 januari 2019 med en välkomstceremoni  för alla nya programstudenter på Högskolan Dalarna.

Uppropet är en bekräftelse av din registrering. Uppropet görs av lärare vid kurstart/programstart (vanligtvis vid första lektionen/seminariet), antingen direkt på plats eller via nätet. Kontrollera vad som gäller för din utbildning.

För att behålla din studieplats måste du närvara vid uppropet, om du har förhinder måste du meddela detta i förväg till Support - support@du.se,  tel 023 77 88 88 - (Hjälp och stöd)

Viktig information före studiestart

Information om utbildningen såsom undervisningsmaterial och övriga uppgifter som rör din utbildning finns tillgängligt i vår läroplattform Learn. För att se vad som gäller för din utbildning, se respektive program- och/eller kurssida.

Du kan söka din utbildning och rätt sida via http://www.du.se/sv/Utbildning/

Annat som är bra att tänka på

Dalarnas studentkår

Är studentkåren något för dig?

Varför ska du gå med i studentkåren?

Som medlem i Dalarnas studentkår så stödjer du vårt utbildningsbevakande arbete på Högskolan Dalarna. Inte en krona av medlemsavgiften går till att arrangera fester. Du får också tillgång till våra rabatter, både lokala och nationella.

Här hittar du information om hur du blir medlem och betalar kåravgiften:
medlem.dalastudent.se

Studentkåren kanske låter som något som mest vänder sig till campusstudenter, men de är din fackliga representant och deras kanske viktigaste uppgift är att se till att Högskolan Dalarna sköter sina förpliktelser mot studenterna.

Vad är och gör studentkåren?

Studentkåren är studenternas ”egen” förening och liknas vid en facklig organisation. Studentkåren som är representerad i olika styrelser, nämnder och råd, arbetar för att dina rättigheter tas till vara, att utbildningen håller en hög kvalitet och att din studietid ska bli så bra som möjligt. Till studentkåren kan du vända dig för att få hjälp, information och stöd under hela din studietid.

En annan viktig uppgift är de studiesociala frågorna. De arbetar med bostadsfrågor, arbetsmiljö, introduktionen, sittningar, hjälper till med examen och en massa annat roligt. Allt detta görs för att du ska trivas och känna dig trygg både i och utanför skolan.

Har du egna förslag om vad studentkåren ska arbeta med eller vara med och påverka både studentkåren och Högskolan Dalarna så är du välkommen att kontakta din studentkår.

Vänd dig till Dalarnas studentkår om du vill ha mer information om vad de kan göra för dig.

Dalarnas studentkår

Dalarnas studentkår är en obunden förening för studenter vid Högskolan Dalarna. Studentkåren företräder sina medlemmar i frågor som rör bland annat utbildningsbevakning, bevarande av studentinflytande och rättssäkerhet.

Studentkåren arbetar för studenterna både lokalt och nationellt i en mängd frågor som till exempel studenters ekonomi och boendefrågor.

Ansök om studiemedel

Studiemedel, är det något du ska söka?

Det snabbaste sättet att ansöka om studiemedel är att skaffa ett elektroniskt konto hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

När du har skapar ett konto hos CSN kan du göra själva ansökan. Efter det måste Högskolan Dalarna informera CSN om att du är registrerad på kurs hos oss. Ju snabbare (dock tidigast två veckor före kursstart) du registrerar dig på kurser och program, desto snabbare får du studiemedel.

Studiemedel 2017 - se www.csn.se

Hemförsäkring

Som student vid Högskolan Dalarna är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från Högskolan men du måste själv teckna en hemförsäkring för ditt boende.

Studentförsäkring i Sverige

Du som student eller doktorand vid högskolan är försäkrad under skoltid och vägen till eller från högskolan med Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall, dock inte olycksfall på fritiden.

Du som skadat dig under din skoltid eller på vägen till och från högskolan kan få ersättning för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik och sjukresor. Du kan också få ersättning för sveda och värk, i vissa fall kan du också få ersättning för inkomstförlust.

Om du ska resa utomlands och studera behöver du ansöka om en särskild försäkring.

Mer information om försäkringar under studietiden.

Senast granskad: