Checklista för dig som ansökt till en utbildning

Håll reda på stegen mellan din anmälan och kursstart. Glöm till exempel inte att tacka ja till din studieplats och registrera dig på din utbildning.

Att göra före studiestart

Skaffa ett användarkonto och få tillgång till de verktyg du behöver för kommande studier

Du har tackat ja till studier vid Högskolan Dalarna, och ska nu skapa ett användarkonto (elektronisk identitet) om du inte redan har ett sådan.

När du ges möjlighet att aktivera ditt användarkonto hos oss behöver du legitimera dig.

  • Gå till activate.du.se och använd identiteten du fick på antagning.se för att legitimera dig.
  • Du kan också använda eduID. Har du inte eduID ännu? Gå till eduid.se och skaffa dig ett så är du redo! Gå sedan till activate.du.se och använd eduID. Observera att du behöver ett bekräftat eduID så var noga med att fullfölja hela processen.
  • Fungerar inget av detta, kontakta support@du.se. Ange ditt personnummer och beskriv ditt ärende.
  • Gå till activate.du.se och använd identiteten du fick på antagning.se för att legitimera dig. 
  • Du kan också använda eduID.
  • Kontakta support@du.se om du behöver en ny nyckel för att skapa ditt användarkonto (eller om du tappat bort användarnamn/lösenord)

För studenter behandlar vi personuppgifter som namn, personnummer, användar-id, kontaktuppgifter, studier, studieresultat och i vissa fall pedagogiskt stöd. I våra digitala tjänster kan även uppgifter om din användning av tjänsten och enhetsinformation om din dator eller mobiltelefon samlas in.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

Om du inte hann svara innan den 16 december ska du själv göra en återanmälan på www.antagning.se. Du kan inte återanmäla dig till ett alternativ som du strukits från på grund av obehörighet.

Registrera dig på din utbildning för att behålla din plats

När du har registrerat dig får du tillgång till ditt kurs- eller programrum på vår lärplattform via länken Learn på kurs- eller programsidan på du.se. Där du kan se hur ditt schema ser ut den första tiden och vilken kurslitteratur som du ska använda.

Webbregistreringen öppnar måndagen två veckor före kursstart och stängs söndagen före kursstart. Undantag finns, till exempel för kurser med fri start. Vilken registreringsperiod som gäller för just dina kurser framgår via www.student.ladok.se

Har du inte registrerat dig under registreringsperioden förlorar du din plats på utbildningen du antagits till.

Registrering på kurser och eventuella program krävs även för att få studiemedel.

För program som startar vårterminen 2020 gäller registrering under tiden 6 januari – 19 januari. 

Registrera dig via: www.student.ladok.se

Mer information om registrering.

 

Får du ett meddelande om att dina personuppgifter inte finns när du försöker logga in i Ladok för första gången? Oroa dig inte, vi har antagligen inte fått in dina personuppgifter från antagning.se ännu. Försök igen två veckor före terminsstart.

Vid frågor kontakta support på support@du.se eller telefon 023-77 88 88.

Viktig information före studiestart

Information om din utbildning, såsom till exempel undervisningsmaterial, finns i läroplattformen Learn. Du kan söka reda på din utbildningssida via www.du.se/sv/Utbildning Länk till Learn finns på respektive programsida och kurssida.

Studiestart

PROGRAM: Terminen startar med en välkomstceremoni för alla nya programstudenter på Högskolan Dalarna och  fortsätter med programinformation. Delar av första veckan är obligatoriska. För information om vad som gäller för din utbildning, logga in på vår lärplattform Learn.

KURSER: Vissa utbildningar har obligatoriska moment vid start, antingen direkt på plats eller via nätet. För information om och i så fall när det sker för din utbildning, logga in på vår lärplattform Learn.

Uppropet görs av lärare vid kursstart/programstart (vanligtvis vid första lektionen/seminariet), antingen direkt på plats eller via nätet. Kontrollera vad som gäller för din utbildning genom att logga in på vår lärplattform Learn.

 

Annat som är bra att tänka på

Ställ dig i bostadskö

För att öka din chans att få bostad är det bra om du ställer dig i bostadskö så tidigt som möjligt - även om du antagits som reserv.

Hitta ditt boende

Dalarnas studentkår

Varför ska du gå med i studentkåren?

Som medlem stödjer du Dalarnas studentkårs utbildningsbevakande arbete på Högskolan Dalarna. Inte en krona av medlemsavgiften går till att arrangera fester. Du får också tillgång till rabatter, både lokala och nationella.

Här hittar du information om hur du blir medlem och betalar kåravgiften:
medlem.dalastudent.se

Studentkåren kanske låter som något som mest vänder sig till campusstudenter, men de är din fackliga representant och deras kanske viktigaste uppgift är att se till att Högskolan Dalarna sköter sina förpliktelser mot studenterna.

Vad är och gör studentkåren?

Studentkåren är studenternas ”egen” förening och liknas vid en facklig organisation. Studentkåren som är representerad i olika styrelser, nämnder och råd, arbetar för att dina rättigheter tas till vara, att utbildningen håller en hög kvalitet och att din studietid ska bli så bra som möjligt. Till studentkåren kan du vända dig för att få hjälp, information och stöd under hela din studietid.

En annan viktig uppgift är de studiesociala frågorna. De arbetar med bostadsfrågor, arbetsmiljö, introduktionen, sittningar, hjälper till med examen och en massa annat roligt. Allt detta görs för att du ska trivas och känna dig trygg både i och utanför skolan.

Har du egna förslag om vad studentkåren ska arbeta med eller vara med och påverka både studentkåren och Högskolan Dalarna så är du välkommen att kontakta din studentkår.

Vänd dig till Dalarnas studentkår om du vill ha mer information om vad de kan göra för dig.

Dalarnas studentkår

Dalarnas studentkår är en obunden förening för studenter vid Högskolan Dalarna. Studentkåren företräder sina medlemmar i frågor som rör bland annat utbildningsbevakning, bevarande av studentinflytande och rättssäkerhet.

Studentkåren arbetar för studenterna både lokalt och nationellt i en mängd frågor som till exempel studenters ekonomi och boendefrågor.

Behöver du ansöka om studiemedel?

Det snabbaste sättet att ansöka om studiemedel är att skaffa ett elektroniskt konto hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

När du har skapar ett konto hos CSN kan du göra själva ansökan. Efter det måste Högskolan Dalarna informera CSN om att du är registrerad på kurs hos oss. Ju snabbare (dock tidigast två veckor före kursstart) du registrerar dig på kurser och program, desto snabbare får du studiemedel.

Läs mer om studiemedel på CSN

Senast granskad: