Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-30

Japanska: Akademiskt skrivande och forskningsmetodik (GJP23X)

V3H7H (VT24, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bundy, R. (2020). How to Read a Japanese Poem by Steven D. Carter. The Journal of Japanese Studies, 46(2), 531-536. DOI: 10.1353/jjs.2020.0072
  Tidskriftsartikel
 • Ember, C. R., & Ember, M. (1998). Cross-cultural research. I H. R. Bernard (Red.), Handbook of Methods in Cultural Anthropology ( ss. 647-687). Walnut Creek: Altamira Press.
  Läsanvisning:Relevanta sidor kommer att finnas tillgängliga i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Eschbach-Szabo, V., Ikegami, Y., & Wlodarczyk, A. (Red.). (2007). Japanese Linguistics: European Chapter. Kuroshio Shuppan.
  Läsanvisning:Relevanta kapitel kommer att finnas tillgängliga i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Matsumoto, Y. (2005). Gengogaku ni okeru sotsugyo ronbun shippitsu no tebiki (Writing a thesis in linguistics). Hämtad 2019-10-21 från http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~yomatsum/resources/paperwriting1.html.
  Webbsida
 • Matsunaga, K. (2017). Radioactive Discourse and Atomic Bomb Texts. I H. Wake, K. Suga, & Y. Masami (Red.), Ecocriticism in Japan ( ss. 63-80). Lexington Books. ISBN: 9781498527859
  Kapitel i bok (antologi)
 • Munday, J. (2008). Introducing Translation Studies: Theories and Applications (2 uppl.). London, New York: Routledge.
  Läsanvisning:Relevanta sidor kommer att finnas tillgängliga i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Sato, S. (2006). Sentô no kôdôgaku. I K. Sugawara (Red.), Fiirudowâku e no chôsen ( ss. 259-282). Kyoto: Sekai Shisôsha.
  Läsanvisning:Relevanta sidor kommer att finnas tillgängliga i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Suter, R. (2016). Critical Engagement through Fantasy in Hard-Boiled Wonderland and the End of the World. I M. C. Strecher, & P. L. Thomas (Red.), Haruki Murakami ( ss. 59-71). Rotterdam: Sense Publishers. ISBN: 9789463004626
  Läsanvisning:En pdf med kapitlet kommer att finnas tillgänglig i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Williams, J., & Chesterman, A. (2002). The Map : A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies (1 uppl.). Manchester: St. Jerome. ISBN: 9781900650540
  Läsanvisning:Relevanta sidor kommer att finnas tillgängliga i kursrummet
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Kuroda, R. (2004). Hajimete no gengogaku Tokyo: Kodansha.
  Bok / Antologi
 • Labov, W. (1972). Some principles of linguistic methodology. Language in Society, 1(1), 97-120. DOI: 10.1017/s0047404500006576
  Tidskriftsartikel
 • Ryan, M., & Rivkin, J. (Red.). (2017). Literary theory: a practical introduction (3 uppl.). John Wiley & Sons, Incorporated. ISBN: 9781405107198
  Övrigt:Tillgänglig via Ebook Central
  Bok / Antologi