Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-23

Nätjuridik (RV1054)

V3E6P (VT23, 25%, Blandad, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Edmar, M. (2021). Internetpublicering och sociala medier : en juridisk vägledning (7 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139023012
  Bok / Antologi
 • - Ytterligare material i form av relevanta domstolsavgöranden och myndighetsyttranden m.m. tillkommer som litteratur och tillhandahålls av Högskolan (ca 250 s.)..
  Text
 • Aktuell lagtext.
  Text

Referenslitteratur

 • Magnusson Sjöberg, C. (Red.). (2021). Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället (Fjärde upplagan, uppdaterad). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144139906
  Bok / Antologi