Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-01

Ryska V: Kandidatexamensarbete (GRY2BS)

V3E4M (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteratur väljs i samråd med handledare. / Literature is chosen in consultation with the supervisor.
    Text