Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-07

Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (Cost-Benefit Analysis) (NA2009)

V3DPG (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Boardman, A. E. (2018). Cost-benefit analysis : concepts and practice (Fifth edition). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108415996
    Bok / Antologi