Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-26

Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning (GIH2QL)

V3DFQ (VT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bellardini, H., Henriksson, A., & Tonkonogi, M. (2009). Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789185433131
  Bok / Antologi
 • Chow, J. Y., Davids, K., Button, C., et al. (2019). Färdighetsinlärning med icke-linjär pedagogik (Första upplagan). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9789177270508
  Bok / Antologi
 • Fahlén, J., & Karp, S. (Red.). (2015). Idéer för idrottsutveckling (1 uppl.). Stockholm: SISU idrottsböcker. ISBN: 9789187745591
  Övrigt:Finns som PDF på kursrummet
  Bok / Antologi
 • Hopper, T. (2002). Teaching Games for Understanding: The Importance of Student Emphasis over Content Emphasis. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 73(7), 44-48. DOI: 10.1080/07303084.2002.10607847
  Tidskriftsartikel
 • Högberg, J. (2008). Effektiv idrottsträning : rörelselära i teori & praktik (1 uppl.). Stockholm: SISU Idrottsböcker. ISBN: 9185433462
  Övrigt:Finns som PDF på kursrummet
  Bok / Antologi
 • Magill, R. A., & Anderson, D. (2020). Motor learning and control : concepts and applications / Richard A. Magill, David I. Anderson (Twelfth edition.). New York, NY: McGraw Hill. ISBN: 9781260570557
  Bok / Antologi
 • Nyberg, G., & Larsson, H. (2016). Rörelseförmåga i idrott och hälsa : en bok om rörelse, kunskap och lärande (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144111629
  Bok / Antologi
 • Robinson, D., & Melnychuk, N. (2009). Assessing Games Understanding. Strategies, 22(5), 25-28. DOI: 10.1080/08924562.2009.10590837
  Tidskriftsartikel
 • (2018). Grundträning i friidrott : 10-14 år (Tredje upplagan). Stockholm: SISU idrottsböcker, Svensk friidrott. ISBN: 9789177270300
  Bok / Antologi
 • Vetenskapliga artiklar och andra texter tillkommer..
  Text

Referenslitteratur

 • Hedenborg, S., & Norberg, J. R. (2019). Barnkonventionen och föreningsidrotten : handbok för idrottsledare (3 uppl.). Stockholm: UNICEF Sverige.
  Övrigt:Finns som PDF på kursrummet
  Bok / Antologi
 • Larsson, H., & Fagrell, B. (2010). Föreställningar om kroppen : kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084432
  Bok / Antologi
 • Larsson, H., & Meckbach, J. (Red.). (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106578
  Bok / Antologi