Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-19

Kompetensförsörjning - avveckling och förändring (GPA2R6)

V3DFP (VT23, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Iseskog, T. (2022). Personaljuridik (trettiofemte upplagan). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139026167
    Bok / Antologi
  • Vetenskapliga artiklar och övrigt material tillkommer.
    Text