Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-03-01

Marknadsföring för personalvetare (GPA2K3)

V3DE2 (VT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Parment, A. (2022). Kort om marknadsföring (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144154299
    Bok / Antologi
  • Kompendium med utdrag ur för kursen relevanta textböcker samt forskningspublikationer. Tillhandahålls via Learn..
    Text