Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-21

Engelska för högskolestudier: Textstudier (EN1135)

V3DD6 (VT23, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Doyle, R. (2018). Wilderness (2 uppl.). London: Scholastic. ISBN: 9781407189017
    Bok / Antologi
  • Graff, G., & Birkenstein, C. (2018). "They say / I say" : the moves that matter in academic writing (Fourth edition.). New York: W. W. Norton & Company. ISBN: 9780393631678
    Bok / Antologi