Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-11-22

Musikproduktion i praktiken (GLP29T)

V3DA8 (VT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
    Bok / Antologi
  • Hallin, A., & Karrbom Gustavsson, T. (2019). Projektledning (Tredje upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131068
    Bok / Antologi