Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-01-26

Arbetsplatsförlagd utbildning i medieproduktion (GLP2VS)

V3D9Z (VT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.