Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-03-06

Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion (LP1065)

V3D9U (VT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2004). Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt (2). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144032277
    Bok / Antologi
  • Svensson, P. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder (Upplaga 2 senare). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112241
    Bok / Antologi