Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-04-11

Civilsamhälle och demokrati i Sverige (GSK2C9)

V3D9C (VT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Almedia, P. (2019). Social movements : the structure of collective mobilization. 1 uppl. Oakland, California: University of California Press. ISBN: 9780520290914
  Läsanvisning:s.1-18, 44-62
  Övrigt:Finns som e-bok på Högskolans bibliotek
  Bok / Antologi
 • Fung, A. (2003). Associations and Democracy: Between Theories, Hopes, and Realities. Annual Review of Sociology, 29(1), ss. 515-539. DOI: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100134
  Övrigt:Finns att ladda ner i kursrummet
  Tidskriftsartikel
 • Trägårdh, L. (2008). Det civila samhällets karriär som vetenskapligt och politiskt begrepp i Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(4), ss. 575-591. Tillgänglig: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:324387/FULLTEXT01.pdf.
  Tidskriftsartikel
 • Vamstad, J. & Kassman, A. (2022). Historiska förändringar av ungdomars engagemang i civilsamhället–en demokratifråga?. Statsvetenskaplig tidskrift, 124(2), ss. 379-397. Tillgänglig: https://journals.lub.lu.se/st/article/view/24282.
  Tidskriftsartikel
 • Östberg, K. (2021). Folk i rörelse : vår demokratis historia. 1 uppl. Stockholm: Ordfront. ISBN: 9789177751632
  Övrigt:Finns som e-bok på ex. storytel
  Bok / Antologi
 • Artiklar kan tillkomma.
  Text