Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-22

Kommunikationsteorier (GLP2MS)

V3BD6 (VT22, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur