Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-17

Audiovisuell komposition (GLP23A)

V3BCT (VT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • McDonnel, M. (2015). Visual Music [Elektronisk resurs]. Dublin: Trinity College. Hämtad från https://www.mauramcdonnell.com/research.
  E-bok eller PDF
 • Russ, M. (1996). Sound synthesis and sampling (3 uppl.). Oxford: Focal Press. ISBN: 0-240-51429-7
  Bok / Antologi
 • Schneider, B. (2015). Fascination and Disappointment. I See this sound: audiovisuology: a reader. (1 uppl., ss. 609-624). Koln: Buchhandlung.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Triedman, K. (2015). Color: The professionals guide (1 uppl.). London: Octopus. ISBN: 978-1-4403-3898-4
  Bok / Antologi
 • Whitney, J. (1994). To Paint on Water. The audiovisual duet of complementarity. Computer Music Journal, 18(3), 45-53.
  Tidskriftsartikel
 • Webbsida