Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-02-11

Musikproduktionsanalys (GLP2RK)

V3BC5 (VT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Moylan, W. (2014). Understanding and Crafting the Mix: The Art of Recording (3 uppl.). Focal Press. ISBN: 9780415842815
  Övrigt:Boken finns som e-bok i Högskolan Dalarnas bibliotek. https://www.du.se/bibliotek
  Bok / Antologi
 • Ternhag, G. (2009). Vad är det jag hör? Analys av musikinspelningar – en vägledning Göteborg: Ejeby. ISBN: 978-91-88316-50-9
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Tutorials från LinkedIn Learning. Hämtad 2019-11-22 från https://www.linkedin.com/learning.
  Övrigt:Licens kan köpas rabatterat via Högskolan Dalarna.
  Webbsida

Referenslitteratur

 • Izhaki, R. (2017). Mixing Audio, Second Edition - Concepts, Practices and Tools (3 uppl.). Elsevier Science & Technology. ISBN: 9781138859784
  Övrigt:Boken finns som e-bok i Högskolan Dalarnas bibliotek. https://www.du.se/bibliotek
  Bok / Antologi