Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-17

Engelska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II (GEN222)

V3BB6 (VT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, U)

Litteratur

Delkurser

1. Engelskspråkig ungdomslitteratur
 • Dahl, R. (1964). Charlie and the Chocolate Factory (-). London: Penguin.
  Övrigt:(valfri utgåva)
  Bok / Antologi
 • McCaughrean, G. (2004). Not the end of the world (-). Oxford: Oxford University Press.
  Övrigt:(valfri utgåva)
  Bok / Antologi
 • Milne, A. (1926). Winnie the Pooh (-). London: Edmont.
  Övrigt:(valfri utgåva)
  Bok / Antologi
 • Park, L. (2001). A Single Shard (-). Oxford: Oxford University Press.
  Övrigt:(valfri utgåva)
  Bok / Antologi
2. Teman i samtida engelskspråkiga filmer
 • Barsam, R. M., & Monahan, D. (2019). Looking at movies : an introduction to film (6 uppl.). New York: W.W. Norton & Company. ISBN: 9780393674699
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar. (ca 100 s.) Filmer tillkommer.
  Text
3. Engelsk språkdidaktik l
 • Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg (-). Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (-).
  Övrigt:Lgrll, reviderad 2020 https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan
  Bok / Antologi
 • Smith, S., & Conti, G. (2016). The Language Teacher Toolkit (1 uppl.). United States: Createspace Independent Publishing Platform. ISBN: 9781523214822
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å., & Rosén, J. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet -ett kritiskt perspektiv (-). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar. (ca 100 s.).
  Text
4. Engelsk skriftlig språkfärdighet I
 • Estling Vannestål, M. (2016). Essential English Grammar (-). Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
5. Engelsk språkdidaktik ll
 • Diaz, P. (2014). Arbeta formativt med digitala verktyg (-). Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
 • Lundahl, B. (2021). Engelsk Språkdidaktik (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
 • Smith, S., & Conti, G. (2016). language teacher toolkit (1 uppl.). United States: Createspace Independent Publishing Platform. ISBN: 9781523214822
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å., & Hedman, C. (Red.). (2013). Flerspråkighet, Litteracitet och Multimodalitet Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
6. Engelsk skriftlig språkfärdighet II
 • Estling Vannestål, M. (2016). Essential English Grammar (-). Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (-).
  Övrigt:Lgrll, reviderad 2017 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
  Bok / Antologi
 • Yule, G. (2020). The Study of Language (-). Cambridge: Cambridge University Press.
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande dokument och artiklar. (ca 100 s.).
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Engelskspråkig ungdomslitteratur
2. Teman i samtida engelskspråkiga filmer
3. Engelsk språkdidaktik l
 • Levin, U., & Norman, D. (2011). Variation i språkundervisning (-). Malmö: Gleerups.
  Övrigt:(valfri utgåva)
  Bok / Antologi
 • Lundahl, B. (2021). Engelsk Språkdidaktik (-Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
4. Engelsk skriftlig språkfärdighet I
 • Murphy, R., Smalzer, W. R., & Chapple, J. (2018). Grammar in use intermediate : self-study reference and practice for students of English : with answers (Fourth Edition). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108449458
  Bok / Antologi
5. Engelsk språkdidaktik ll
 • Enever, J., & Lindgren, E. (Red.). (2015). Språkdidaktik : researching language teaching and learning (1 uppl.). Umeå: Department of Language Studies, Umeå University. ISBN: 9789176011942
  Bok / Antologi
6. Engelsk skriftlig språkfärdighet II
 • Murphy, R., Smalzer, W. R., & Chapple, J. (2018). Grammar in use intermediate : self-study reference and practice for students of English : with answers (Fourth Edition). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9781108449458
  Bok / Antologi