Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-20

Industriell ytteknik och tribologi (AMP23S)

V3AY2 (VT22, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Shipway, P., & Hutchings, I. (2017). Tribology - friction and wear of engineering materials (2 uppl.). Elsevier Science & Technology. ISBN: 9780081009109
    Bok / Antologi
  • Stachowiak, G. W. (. W. (2014). Engineering tribology (Fourth edition.). Oxford: Elsevier/Butterworth-Heinemann. ISBN: 9780123970473
    Bok / Antologi