Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-15

Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv (GSS2C4)

V3AM7 (VT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

  • Flyman Mattsson, A., & Håkansson, G. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144058207
    Bok / Antologi
  • Polias, J. (2006). Assessing learning: a language-based approach. I Symposium 2006 - Bedömning, flerspråkighet och lärande ( ss. 40-65). Hämtad från https://www.andrasprak.su.se/publikationer/ncs-symposierapporter/symposium-2006-bed%C3%B6mning-flerspr%C3%A5kighet-och-l%C3%A4rande-1.84017.
    Kapitel i bok (antologi)
  • Schleppegrell, M. (2010). Functional grammar in the classroom. I M. Olofsson (Red.), Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik. ( ss. 79-95).
    Kapitel i bok (antologi)