Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-12-17

Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik (EN3077)

V3AJZ (VT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

  • Litteratur som är relevant för det valda ämnet för examensarbetet. Studenten förväntas kunna söka efter, utvärdera och använda relevant litteratur på ett självständigt sätt i examensarbetet.
    Text