Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-04-04

Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap (SK1063)

V3ADK (VT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.
    Text