Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-01-04

Objektorienterad programmering och problemlösning (GIK289)

V38CK (VT21, 25%, Blandad, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Gaddis, T. (2016). Starting out with Java : from control structures through objects (Sixth edition, Global edition.). Harlow, Essex, England: Pearson Education Limited. ISBN: 9781292110653
    Övrigt:Bok med samma titel "Starting Out with Java: From Control Structures through Objects" (6th Edition), men med ISBN: 9780133957051 kan ersätta denna bok.
    Bok / Antologi
  • Vidare ges kursmaterialreferenser till Internet under den pågående kursen. (150 sidor)..
    Text