Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-18

Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare (GEG2JP)

V384Y (VT21, 25%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Andrén, L. (2015). Solenergi : praktiska tillämpningar i bebyggelse (5 uppl.). Stockholm: Svensk byggtjänst.
    Bok / Antologi