Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-10-22

Examensarbete för masterexamen i solenergiteknik (EG4001)

V37ZM (VT21, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapliga artiklar som studenterna söker själva.
    Text