Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-18

Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv (SS3003)

V37QN (VT21, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Abrahamsson, N. (2009). Andraspråksinlärning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144019956
  Bok / Antologi
 • Ellis, R., & Shintani, N. (2014). Exploring language pedagogy through second language acquisition research (Elektronisk resurs). London: Routledge. ISBN: 978-0-415-51970-0
  Bok / Antologi
 • García Mayo, M. D. P., Gutiérrez Mangado, M. J., & Martínez, M. (Red.). (2013). Contemporary approaches to second language acquisition (Elektronisk resurs). Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.. ISBN: 9789027205285
  Bok / Antologi
 • Gass, S. M., & Mackey, A. (Red.). (2012). Research methods in second language acquisition : a practical guide (Elektronisk resurs). Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. ISBN: 9781444334272
  Bok / Antologi
 • Körner, S., & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144108711
  Bok / Antologi
 • Åsberg, R. (2001). Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller fðr den delen. Pedagogisk Forskning Sverige, 6(4), s. 1. DOI: 10.1080/0031383610050108 ISSN: 1401-6788
  Tidskriftsartikel
 • Tillkommer högst 100 s utdelat material.
  Text