Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-11-19

Nybörjarsvenska för internationella studenter I (SS1060)

V37Q3 (VT21, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Rehnqvist, G. (2016). Svenska för utländska studenter (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109480
    Läsanvisning:Kapitel 1-8
    Bok / Antologi