Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-18

Portugisiska: Kandidatexamensarbete (GPR256)

V37GD (VT21, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Freixo, M. J. V. (2013). Metodologia Científica. Fundamentos, Métodos e Técnicas Editor: Instituto Piaget.
  Bok / Antologi
 • APA eller Harvardsystemet Style sheet. Se Akademiskt skrivande (Högskolan Dalarnas biblioteks websida): https://www.du.se/sv/bibliotek/referera/.
  Text
 • Examensarbetets litteratur sammanställs i samråd med handledaren.
  Text

Referenslitteratur

 • Estrela, E., Soares, A. M., & Leitão, M. J. (Red.). (2013). Saber Escrever uma Tese e Outros Textos Editor: Dom Quixote.
  Bok / Antologi
 • (2008). Svenska skrivregler (3. [utökad] utgåva). Stockholm: Liber.
  Bok / Antologi