Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-18

Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen (PR2002)

V37GB (VT21, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Agualusa, J. E. (1600). Um Estranho em Goa (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Almeida, de, M. V. (2000). Um Mar da Cor da Terra. “Raça”, Cultura e Política da Identidade Oeiras: Celta.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Cardoso, D. M. (2011). O Retorno Tinta da China.
  Bok / Antologi
 • Chiziane, P. (2002). Niketche: Uma História de Poligamia Lisboa: Caminho.
  Bok / Antologi
 • Lisboa, A. (2012). Azul-Corvo (Valfri upplaga).
  Bok / Antologi
 • Peres, P. (1997). Transculturation and resistance in Lusophone African narrative Gainsville: University Press of Florida.
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Santos, B. D. S. "Entre Próspero e Caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade". I M. I. Ramalho, & A. S. Ribeiro (Red.), Entre ser e estar. Raízes, percursos e discursos da identidade ( ss. 23-85). Porto: Edições Afrontamento.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kompendium med kritiska och teoretiska artiklar (150 s/p).
  Text
 • Valfri portugisiskspråkig samtidsroman.
  Text