Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-01-08

Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen (AS3020)

V37B6 (VT21, 75%, Dag, Normal, Falun, Omg. 4, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.