Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-01-20

Förvaltning i Sverige och EU (SK1062)

V36RN (VT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bäck, H., Gissur Ó. Erlingsson., & Larsson, T. (2015). Den svenska politiken : struktur, processer och resultat (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114993
  Bok / Antologi
 • Dahlström, C. (2018). Politik som organisation : förvaltningspolitikens grundproblem (6 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119311
  Bok / Antologi
 • Hysing, E., & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144077673
  Bok / Antologi
 • Petersson, O. (2018). Statsbyggnad : den offentliga maktens organisation (Åttonde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144125794
  Bok / Antologi
 • Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer.
  Text