Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-11-24

Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap (SK1061)

V36RM (VT21, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144097329
  Bok / Antologi
 • Badersten, B., & Gustavsson, J. (2015). Vad är statsvetenskap? : om undran inför politiken (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144104256
  Bok / Antologi
 • Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (tredje upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112067
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., et al. (2017). Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad (Femte upplagan). Stockholm: Wolters Kluwer. ISBN: 9789139115151
  Bok / Antologi