Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-02

Det entreprenöriella företagets förutsättningar (GEU2CA)

V36PQ (VT21, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Eriksson-Zetterquist, U., Hansson, M., & Nilsson, F. (Red.). (2020). Theories and perspectives in business administration (First edition). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144127088
  Läsanvisning:Bara vissa kapitel kommer användas i denna kurs. Boken återkommer sedan i kommande kurser.
  Bok / Antologi
 • Shane, S. A. (2003). general theory of entrepreneurship : the individual-opportunity nexus (1 uppl.). Cheltenham: Edward Elgar. ISBN: 1-84376-382-6
  Bok / Antologi
 • Övrigt anvisat material - distribueras via Learn (ca 200 sidor).
  Text