Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-01-28

Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi (NA2008)

V36P2 (VT21, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.