Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-01-14

Vetenskap och metod II (GFÖ2B7)

V36NT (VT21, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Denscombe, M. (2012). Research proposals : a practical guide (Senaste upplagan). Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press. ISBN: 0335244068
  Läsanvisning:Används som handbok när forskningsplanen skrivs
  Bok / Antologi
 • Fejes, A., & Thornberg, R. (Red.). (2019). Handbok i kvalitativ analys (3 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147129706
  Bok / Antologi
 • Kompendium max 150 sidor. Kompletterar den angivna litteraturen..
  Text