Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-17

Spanska, Språkdidaktik II (SP1045)

V34UM (VT20, 25%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Dunkels, E. & Lindgren, S. (red.). (2014). Interaktiva medier och lärande miljöer. Malmö: Gleerups.
  Läsanvisning:Valda delar.
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2009). Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:254 s.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Gy2011 Ämnesplan i moderna språk. Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2006). Läroplan för de frivilliga skolformena. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, reviderad 2018). Stockholm. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:Tillgänglig på www.skolverket.se
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2001). Språkboken. Tillgänglig: http://www.skolverket.se.
  Övrigt:[valda delar]
  Myndighetspublikation
 • Tornberg, U. (2015). Språkdidaktik. 5 uppl. Malmö: Gleerups utbildning AB.
  Bok / Antologi
 • Ytterligare litteratur i form av artiklar, mm. tillkommer (cirka 200 sidor).
  Text